Tay bấm điều khiển Tay bấm điều khiển Tay bấm điều khiển JL DK 02 Manual control panel Quantity: 100 PCS
Cloud Zoom small image
˂
˃


  •  
  • Tay bấm điều khiển

  • Post on 07-11-2016 03:39:39 AM - 3845 Views
  • Product code: JL DK 02
  • Tay bấm điều khiển


 0938.599.887  -  0909.152.778

A

Tay bấm dạng trung


Tay bấm điều khiển(loại có dây):
Mã hàng:
YQA1-61Y: gồm 2 nút lên xuống, 1 nút khởi động(ON), 1 công tắc mở-tắt khi dùng(màu đỏ).
YQA1-62Y: gồm 2 nút lên xuống, 2 nút qua lại,  1 nút khởi động(ON), 1 công tắc mở-tắt khi dùng(màu đỏ).
YQA1-63Y: gồm 2 nút lên xuống, 2 nút qua lại, 2 nút tới lui, 1 nút khởi động(ON), 1 công tắc mở-tắt khi dùng(màu đỏ).
 

  Reader Comments

     

 

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second